STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN


  Onze facturen dienen te worden betaald binnen 21 werkdagen, tenzij een andere betalingstermijn wordt aangegeven op zowel de factuur als de bestelling. In geval van niet-betaling voor de vervaldatum, behoudt 'T Speelkot zich het recht voor om een vast bedrag aan rente te eisen ter waarde van 10% van het nog verschuldigde bedrag. 'T Speelkot zal gemachtigd zijn om elke levering van diensten op te schorten zonder voorafgaande waarschuwing bij te late betaling.

  Indien een betaling nog steeds uitstaand is meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum van de betaling, behoudt 'T Speelkot zich het recht voor om de diensten van een incassobedrijf in te schakelen. Alle juridische kosten zullen door de klant moeten worden betaald.

  Bepaalde landen passen bronbelasting toe op het bedrag van de facturen, in overeenstemming met hun interne wetgeving. Elke bronbelasting zal door de klant aan de belastingautoriteiten moeten worden betaald. Onder geen enkele omstandigheid kan 'T Speelkot betrokken worden bij kosten met betrekking tot de wetgeving van een land. Het bedrag van de factuur zal daarom volledig verschuldigd zijn aan 'T Speelkot en omvat geen kosten met betrekking tot de wetgeving van het land waarin de klant zich bevindt.

  'T Speelkot verbindt zich ertoe om zijn best te doen om tijdig performante diensten te leveren in overeenstemming met de afgesproken termijnen. Echter, geen van zijn verplichtingen kan worden beschouwd als een verplichting om resultaten te behalen. 'T Speelkot kan onder geen enkele omstandigheid door de klant worden verplicht om op te treden als derde partij in het kader van enige schadeclaim die door een eindconsument tegen de klant wordt ingediend.

  Om ontvankelijk te zijn, moet 'T Speelkot binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten op de hoogte worden gebracht van enige claim door middel van een brief die per aangetekende post wordt verstuurd naar het geregistreerde kantoor.

  Al onze contractuele relaties zullen uitsluitend worden beheerst door de wet.

  Voor retourneren geld een 30 dagen geld terug garantie in de vorm van een waardebon indien het artikel nog in de originele verpakking zit.